Mộ Thánh

Chính thức khởi công trùng tu Mộ Thánh Chúa Giêsu

Dự án trùng tu với quy mô lớn đã chính thức khởi công tại Thánh tích Mộ Thánh Chúa Giêsu bên trong Đền thờ Mộ Thánh tại Giêrusalem - nơi Chúa Giêsu được chôn cất ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook