Miserere

Lòng thương xót của Thiên Chúa lớn lao hơn tội lỗi

Trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 30/3, Đức Thánh Cha Phanxicô suy niệm Thánh vịnh "Miserere". Ngài nói: "Điều duy nhất mà chúng ta thực sự cần trong cuộc sống, là được tha ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới