Malawi

Giáo dân – những thành viên "không thể thiếu cho công cuộc truyền giáo tại Malawi"

Tiếp tục chuyến viếng thăm mục vụ tại Malawi, Đức Hồng Y Fernando Filoni đã cử hành Thánh lễ tại Giáo xứ Thánh Patrick tại Lilongwe vào chiều hôm qua, Chúa nhật 6/11. Sau đó, ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook