ly dị tái hôn

Các đề nghị mục vụ chăm sóc "các tín hữu ly dị tái hôn"

Trong cái nhìn chia sẻ mục vụ, chúng tôi đề xuất một số tiêu chí có thể sử dụng như là một tài liệu tham khảo chung, đặc biệt là cho các linh mục, trong ...

Đức Phanxicô tán thành tài liệu của các Giám Mục Argentina về Tông huấn Amoris Laetitia

Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết một lá thư gửi các Giám Mục Buenos Aires tại Argentina. Ngài đã ngỏ lời khen ngợi vì một tài liệu giải thích rõ ràng về những cách thức ...

Giáo hội và nỗi đau của những người ly dị tái hôn (kỳ II)

“Nguyên tắc cơ bản là không ai thực sự có thể ước muốn một bí tích, ở đây là bí tích Thánh Thể, mà không ước muốn sống phù hợp với các bí tích khác, ...

Giáo hội và nỗi đau của những người ly dị tái hôn (kỳ I)

“Câu hỏi mà Đức Giáo hoàng đặc biệt chú ý trong “Amoris Laetitia”: làm thế nào đem lại hy vọng cho những người sống ở xa và đặc biệt là cho những người đã trải ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook