Liên Hiệp Quốc

Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem lên án bức tường thung lũng Cremisan

Công trình xây dựng bức tường ngăn cách tại thung lũng Cremisan đã được đẩy nhanh tiến độ vào đầu tháng 4/2016 và bước vào giai đoạn hoạt động. Trước đó, người ta thấy các trang ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới