Ladato Si

Giáo Phận Burlington chào mừng ‘Năm Thánh về Công Trình Sáng Tạo 2017’

Giáo phận Burlington, Vermont, sẽ cử hành Năm Thánh đặc biệt về Công Trình Sáng Tạo trong suốt năm 2017. Tương tự như Năm Thánh Lòng Thương Xót được cử hành trên khắp hoàn cầu vừa ...

Thay đổi cách tiêu dùng trên con đường hoán cải môi sinh

Số 230 Laudato Si chỉ ra rằng thế giới tiêu thụ điên khùng cũng là thế giới đối xử tệ với sự sống dưới mọi hình thức. Và, như Thánh Têrêsa thành Lisieux từng mời ...

Ông đồ vẫn ngồi đó, qua đường chẳng ai hay

Thời xưa ở Hà Nội, có ông đồ già ngồi ở hè phố viết câu đối “bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua”, nhưng người ta đổ xô chuộng đồ Tây, mải ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook