hy vọng

Tù Nhân với Niềm Hy Vọng

Ngài cũng giống như người Cha trong dụ ngôn vẫn hằng chờ đợi đứa con ngỗ nghịch của mình biết ăn năn trở về - Nếu như Thiên Chúa vẫn luôn hy vọng như thế thì ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới