Huynh Đoàn PIO X. Đức Giáo hoàng

Huynh Đoàn Piô X từ bỏ nỗ lực nhằm hướng tới sự tái hiệp nhất với Giáo Hội

Một nhóm các Giám mục Công giáo dường như đã từ bỏ những nỗ lực nhằm hướng đến việc tái hiệp nhất với Roma. Các Triều đại Giáo Hoàng đã cố gắng khắc phục các ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới