Hội đồng Hồng Y

Tuần này, Đức Thánh Cha và HĐ Hồng Y tiếp tục xem xét đề xuất cải cách Giáo Triều Rôma

Hội đồng các Hồng Y – một nhóm gồm 9 Hồng Y do Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm cố vấn cho Ngài nhằm soạn thảo một Tông hiến mới để cải cách Giáo triều ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới