Học sinh Đông yên

Đông yên: ngày đầu tiên đi học

Sáng nay (8/7/2016), các học sinh Đông Yên bắt đầu những ngày học bổ túc hè sau hai năm bị “buộc phải nghỉ học”. Nhiều báo đài từ trung ương đến địa phương, như truyền hình ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook