Đức Maria

Không ngừng thưa “Xin vâng!”

Trong Thánh Lễ sáng thứ hai 4/4 tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu tự vấn bản thân rằng mình đã thưa "Xin Vâng'' hay đã không ứng ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới