Đức hồng y Theodore E. McCarrick

Đầu tư xã hội: "một phương thế tuyệt vời để giúp đỡ người nghèo"

Đức Hồng Y Theodore E. McCarrick – Nguyên Tổng Giám mục Địa phận Washington -  từ lâu ngài đã là một người ủng hộ cho những vấn đề công bằng xã hội, đặc biệt là ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới