ĐTC Phanxico

Đức Phanxicô: “Nghiện ma túy - 'một hình thức mới của tình trạng nô lệ”

Nghiện ma túy là một "hình thức nô lệ mới" và là một "vết thương nơi xã hội chúng ta đang sống" cần phải được đánh bại qua việc giáo dục và cải tạo để ...

Cầu nguyện cho hòa bình tại Ấn Độ hiệp thông với Đức Thánh Cha Phanxicô tại Assisi

 Hôm nay, thứ Ba 20/9, một buổi cầu nguyện cho hòa bình sẽ được tổ chức tại các nhà thờ và các cộng đồng Công giáo tại Ấn Độ, trong sự hiệp thông với Đức ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới