đóng thuế

Dân oằn lưng đóng thuế, lãnh đạo vô tư chi tiền

Dùng 5.000 tỷ cho dự án “Lên trời gọi mưa” Công ty CP khoa học công nghệ An Sinh Xanh vừa gửi Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ xem xét dự án "lên ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới