Diyarbakir

Lấy cớ chiến sự, Thổ Nhĩ Kỳ tịch thu các nhà thờ

Chính quyền Ankara đã ra lệnh trưng thu một vùng rộng lớn ở thành phố Diyarbakir - một trung tâm văn hóa lịch sử miền nam Thổ Nhĩ Kỳ - nơi đang có các hoạt ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới