di tích

Di tích Thánh đường Byzantine cổ bị phá hủy để xây trung tâm mua sắm

Các di tích của ngôi Thánh đường Byzantine cổ, trở thành tâm điểm chú ý của công luận khi bị phá bỏ bằng xe ủi đất để xây dựng một trung tâm mua sắm. Các ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới