ĐHGTTG

Giới trẻ Aleppo hướng về Đức Giáo Hoàng

“Lay động con tim” là tên gọi Ngày Giới trẻ do các tu sĩ Salêdiêng tổ chức ở Syria. Dự kiến sẽ có 1200 người trẻ tham dự. Hy vọng sự kiện này sẽ là một kết ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới