ĐGH thăm Lesbos

ĐGH thăm Lesbos: Sẽ là chuyến đi mang tính đại kết và đầy tính nhân đạo

Chuyến đi chỉ diễn ra trong vòng một vài tiếng đồng hồ, thế nhưng nó mang lại ý nghĩa rất lớn. [caption id="attachment_2937" align="alignright" width="320"] Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Thượng Phụ Đại Kết Barthôlômêo I ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới