dạy thêm học thêm

TP. HCM lại ra chỉ đạo về quản lý dạy thêm, học thêm

Hôm qua, 12/10, nhà đương cuộc Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra văn thư số 5679/UBND-VX về việc quản lý các hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố. Theo đó, ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới