Công Đồng

50 năm sau Công Đồng: cuộc khủng hoảng số lượng tu sĩ vẫn dai dẳng

Trong giai đoạn 1965 - 2015, số nam tu sĩ giảm 39,58% (-130.545), số nữ tu sĩ giảm 44,61% (-428.828). Mọi người đều biết rằng sau Công Đồng Vatican II, đời sống tu đã trải qua ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới