con cái Thiên Chúa

Thiên Chúa hằng chờ đợi để ôm lấy chúng ta

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhớ các tín hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô rằng không có gì có thể lấy đi phẩm giá làm con Thiên Chúa của chúng ta. "Ngay cả trong ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới