bò sữa

Bò sữa Việt Nam sẽ đi về đâu?

Đàn bò sữa Việt Nam có nguy cơ thua đậm ngay trên sân nhà khi quy mô chăn nuôi thì nhỏ lẻ, chất lượng sữa thì thấp, mà chi phí chăn nuôi quá cao khiến ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới