Assisi

Cầu nguyện cho hòa bình tại Ấn Độ hiệp thông với Đức Thánh Cha Phanxicô tại Assisi

 Hôm nay, thứ Ba 20/9, một buổi cầu nguyện cho hòa bình sẽ được tổ chức tại các nhà thờ và các cộng đồng Công giáo tại Ấn Độ, trong sự hiệp thông với Đức ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới