Sứ Vụ Đấng Cứu Chuộc mừng 50 năm Truyền Giáo J'Rai... 09/10/1969 - 09/10/2019

Thứ Bảy, 29-06-2019 | 00:16:59

Trong dịp trọng đại này Dòng Chúa Cứu Thế Tây Nguyên sẽ mừng 50 năm tại Cheoreo 27/06 lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và tại Plai Chuet vào Lễ Thánh Anphong sô và Pleikly vào dịp giữa tháng 10/2019

Ngày 10/10/1969, Đức cha Paul Seitz, Giám mục Kontum đưa bốn vị thừa sai DCCT là Cha Antôn Vương Đình Tài, Thầy Lêônard Quân, hai thầy Phó Tế Giuse Trần Sĩ Tín và Phêrô Nguyễn Đức Mầu đến Pleikly: “chính Đức Cha Seitz lái xe Jeep đưa chúng tôi về Plei-Kly, cách Pleiku chừng 60km về phía Nam, theo đường 14. Cùng đi với chúng tôi có Cha Tôma Vũ Khắc Minh lúc đó là Cha Xứ La Sơn, kiêm Mỹ Thạch, Phú Quang, Phú Nhơn thuộc Xã Pleikly hồi đó. Mỹ Thạch cách Phú Nhơn chừng 22km. Phú Quang cách Phú Nhơn chừng 7km. Ba nơi này có ba Nhà Thờ nhỏ cho giáo dân người Kinh. Nhưng cả ba Nhà Thờ lúc đó đều bị chiến tranh tàn phá. Giáo dân phân tán còn khoảng 300 người tính cả ba nơi. Người Jrai chưa có ai theo Đạo.

 

Chúng tôi tới Pleikly lúc đó khoảng ba bốn giờ chiều, không nhà, không cửa, không ai tiếp đón, chưa quen biết ai. Đức Cha đổ chúng tôi xuống sân trường Pleikly. Đức Cha lấy Sách Thánh và đọc cho chúng tôi Lc 10,1-9 : Lúc ấy Chúa cử thêm 72 người, và sai họ, cứ từng hai người đi trước Ngài đến mọi thành và nơi chốn Ngài định đến. Ngài bảo họ : “Mùa màng nhiều, thợ gặt ít ! Vậy anh em hãy xin Chủ mùa sai thợ gặt đồng lúa của Người. Anh em hãy đi ! Này Thầy sai anh em như chiên vào giữa sói. Đừng mang ví tiền, bao bị, giầy dép. . . Hãy nói : Bình an cho nhà này ! . . . Hãy lưu lại nhà ấy, và ăn uống những gì họ có . . . Hãy chữa lành các kẻ ốm đau . . . Hãy bảo họ : Nước Thiên Chúa đã gần bên anh em !” . . . Đức Cha đã cầu nguyện và chúc lành cho chúng tôi. Ngài nói : Bây giờ anh em có bốn người. Nhưng nếu Nhà Dòng có cử đến 72 người thì Giáo Phận vẫn hoan hỉ đón nhận. Sau đó ngài lên xe cùng Cha Minh trở lại hướng Pleiku. Đó là con đường không nên đi lại sau 5 giờ chiều. Thời chiến mà ! Sau này chúng tôi nghiệm thấy rằng Chúa đã làm đúng theo Lời Ngài đã nói. . .” (C Trần Sĩ Tín kể)

Trong dịp trọng đại này Dòng Chúa Cứu Thế Tây Nguyên sẽ mừng 50 năm tại Cheoreo 27/06 lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và tại Plai Chuet vào Lễ Thánh Anphong sô và Pleikly vào dịp giữa tháng 10/2019

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook