Sống Đạo là sống tương giao với Thiên Chúa hằng sống

Thứ Tư, 01-06-2016 | 11:27:46

Trong bài Tin mừng hôm nay (Mc 12, 18 – 27), khi tranh luận với nhóm Sađốc về sự sống lại, Chúa Giêsu nói đến Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Giacóp. Điều này có nghĩa là Thiên Chua chúng ta tôn thờ là Thiên Chúa ngôi vị, có tương giao nghĩa thiết với các tổ phụ, chứ Ngài không phải là một nguyên lý cứng đọng, không có sức sống. Chính nhờ có tương giao với Thiên Chúa hằng sống mà các tổ phụ như Abraham, Isaac và Giacóp đã tồn tại, đã sống tròn đầy cuộc sống của các ngài ngay ở đời này lẫn đời sau.
Ngày nay nhiều người tín hữu coi việc đi lễ, đi nhà thờ như một gánh nặng trong đời sống đạo của mình là vì họ không có cảm thức về một Thiên Chúa ngôi vị, một Thiên Chúa có tương giao nghĩa thiết với họ. Thay vào đó, họ coi Chúa như một nguyên lý cứng đọng, cao siêu nào đó. Do đó, đời sống đạo của họ trở nên tù túng, ngột ngạt và họ kéo lê cuộc đời mình từ ngày này qua ngày khác với đủ thứ luật lệ trói buộc họ.
Đời sống đạo đích thực là đời sống tâm giao, trò chuyện với Thiên Chúa hằng sống để nhờ có tương giao đó, người ta được sống và sống dồi dào mỗi ngày cho tới ngày người ta bước qua ngưỡng cửa sự chết để vào cõi sống muôn đời với Đấng Hằng Sống.
Antôn Hà Nam
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới