Sài Gòn dâng lễ cầu nguyện cho Cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng

Thứ Ba, 08-03-2016 | 09:34:06

Vào lúc 18 giờ, 7-3-2016, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) Việt Nam và Tu viện DCCT Sài Gòn đã cử hành thánh lễ cầu nguyện và tưởng nhớ đặc biệt Cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng.

Thánh lễ đồng tế do Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ sự cùng với đông đảo linh mục đồng tế.

Cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng đã thi hành sứ mạng linh mục tại Đền Thánh và Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn suốt gần 40 năm liên tục (từ năm 1970 đến năm 2008), với nhiều chức vụ và công tác quan trọng. Suốt nhiều thập niên, Cha Mátthêu là một linh mục giảng thuyết rất sâu sắc và hấp dẫn tại Đền Thánh này. Chính tại Đền Thánh này, cộng đoàn Dân Chúa đã nhận ra nơi Cha “một nhân cách trổi vượt, một trí tuệ uyên bác và một linh mục thánh thiện” như nhận định của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt khi đến viếng Cha Mátthêu ngày 03-03-2016 tại Thái Hà – Hà Nội.

Nguyện xin Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp mà suốt cuộc đời trần gian Cha hằng yêu mến, đón nhận Cha vào hưởng hạnh phúc muôn đời.

Hướng Thiện

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới