RIP - Cáo phó cha Louis Đặng Đức Anh, C.Ss.R.

Thứ Hai, 07-01-2019 | 15:25:15

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam,
và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin

Louis Đặng Đức Anh, C.Ss.R.
(30/10/1933 – 03/01/2019)
Cha Louis Đặng Đức Anh đã được Chúa gọi về vào lúc 7:15 sáng ngày 3 tháng 1 năm 2019 tại Freeman Hospital, Joplin, Missouri, trong thời gian nghỉ hưu ở Dưỡng Đường Mater Dei thuộc Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Hoa Kỳ, hưởng thọ 86 tuổi với 57 năm phụng sự Thiên Chúa và Giáo hội qua thiên chức Linh mục.
Đôi nét về cuộc đời Cha Cố Louis:
– Sinh ngày 30 tháng 10 năm 1933 tại Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam.
– Ngày 22 tháng 12, 1962, thụ phong Linh Mục.
– Nhập Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam năm 1947.
– Giúp Xứ Mỹ tại St. Elizabeth Parish in Eureka Springs, AR.
– Từ tháng 11 năm 2012  đến nay: nghỉ hưu tại Dưỡng Đường Mater Dei, Carthage, MO.
Chương Trình Cầu Nguyện và Thánh Lễ Phát Tang và An Táng tại Hoa Kỳ
– Thứ Ba 08/01/2019 vào lúc 8:30 p.m: Nghi thức phát tang và giờ canh thức cầu nguyện tại Nhà Nguyện của Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Hoa Kỳ.
– Thứ Tư 09/01/2019 vào lúc 10:00 a.m: Thánh Lễ An Táng và Tiễn Đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Thánh lễ cầu nguyện tại Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
– Thư Tư 09/01/2019 vào lúc 6g00 chiều, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn
Nguyện xin vì Danh Chúa Nhân Từ cho linh hồn Cha Cố Louis Đặng Đức Anh, C.Ss.R. được nghỉ yên muôn đời và được lãnh nhận phần thưởng của người tôi trung của Chúa trên thiên đàng.
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook