RIP-BÀ CỐ MARIA, THÂN MẪU CHA PHÊRÔ PHẠM ĐỨC THANH, C.Ss.R

Thứ Ba, 04-02-2020 | 10:14:03

Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)
CÁO PHÓ
 
Cha Phêrô Phạm Đức Thanh, C.Ss.R và Gia Đình trân trọng báo tin:
 
BÀ CỐ MARIA PHẠM THỊ LOAN
 
Sinh năm 1931
 
đã được Chúa gọi về lúc: 23giờ00 ngày 03 tháng 02 năm 2020.
 
Hưởng thọ 89 tuổi.
 
Nghi thức tẩn liệm lúc: 15giờ00 ngày 04.02.2020
 
Tại tư gia, địa chỉ: 838/60, CMT8, Q. Tân Bình.
 
(Thánh Lễ: Chưa có thông tin, xin báo sau)
 
Xin Quý Cha, Quý Thầy hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn
 
Bà Cố Maria sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.
RIP
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook