Quỹ phát triển các dân tộc nhóm tại Bogotà

Thứ Hai, 01-07-2019 | 21:44:25

Trong những ngày qua, Hội đồng quản trị Quỹ Giáo Hoàng ”Populorum Progressio”, Phát triển các dân tộc, đã nhóm khóa họp thường niên tại Bogotà, thủ đô Colombia, dưới quyền chủ tọa của ĐHY Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát Triển nhân bản toàn diện.

ĐHY Peter Turkson

Trong số các tham dự viên có Đức Ông Segundo Tejado Munoz, Phó Tổng thư ký Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, cùng với nhiều GM, trong đó có Đức TGM Oscar Urbina Ortega, Chủ tịch HĐGM Colombia, và cũng là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Phát Triển các dân tộc.

 Trong khóa họp các GM thành viên Hội đồng quản trị cứu xét các dự án cần được tài trợ ở Mỹ châu la tinh và vùng Caraibí.

 Trong 27 năm qua, từ khi được ĐGH Gioan Phaolô 2 thành lập, Quỹ Phát Triển các dân tộc đã tài trợ hơn 40 triệu mỹ kim cho các dự án nhắm phát triển các cộng đoàn nông dân, thổ dân và những người gốc Phi châu. Các dự án này nhắm giúp dân chúng tại các cộng đoàn vừa nói trở thành những người giữ vai chính trong việc phát triển địa phương.

 Năm nay, có 138 dự án tại 17 quốc gia ở Nam Mỹ được cứu xét để tài trợ, liên quan đến việc sản xuất, sức khỏe, giáo dục, truyền thông, các cơ cấu hạ tầng, các dự án tài chánh. Các dự án ở Venezuela được ưu tiên cứu xét và tài trợ xét vì quốc gia này từ lâu ở trong tình trạng khủng hoảng về chính trị, kinh tế và xã hội.

Giuse Trần Đức Anh – Vatican

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới