Quan điểm của các quốc gia đang phát triển về Đạo đức sinh học

Chúa Nhật, 19-05-2019 | 23:00:19

Hôm thứ Hai ngày 13 tháng 5 năm 2019, tại Học viện Anphongsô ở Rôma, một buổi hội nghị và thảo luận đã được tổ chức về chủ đề: “Tu tưởng và đề xướng đạo đức sinh học. Quan điểm từ các quốc gia đang phát triển”. 

Vào ngày 13 tháng 5 năm 2019, lúc 5 giờ chiều tại Học viện Anphongsô, một buổi hội nghị và tranh luận đã được tổ chức về chủ đề: “Tu tưởng và đề xướng đạo đức sinh học. Quan điểm từ các quốc gia đang phát triển”. Khách mời và diễn giả là Giáo sư Márcio Fabri dos Anjos, C.Ss.R., Giáo sư Thần học luân lý tại Viện nghiên cứu cao cấp ở São Paulo, Brazil. Đặc biệt, Linh mục Márcio đã trình bày một số thách thức và lĩnh vực nghiên cứu về đạo đức sinh học liên quan đến môi trường văn hóa xã hội của Mỹ Latinh và khu vực Caribê, cách riêng chú ý đến thực tế của Brazil, được đặc trưng bởi môi trường lạnh lùng phi tôn giáo tận căn và tình trạng bất bình đẳng xã hội mạnh mẽ thậm chí trong lĩnh vực y tế.

Phần tranh luận, với sự tham gia hào hứng của các sinh viên và giáo sư của Học viện, được cấu trúc xung quanh năm nhóm chuyên đề: 1) đạo đức sinh học lâm sàng và sức khỏe của người nghèo; 2) đạo đức sinh học giữa sức mạnh và sự mong manh dễ vỡ; 3) chủ thể đạo đức là con người; 4) đạo đức sinh học và tôn giáo; 5) đạo đức sinh học toàn cầu và toàn diện. Phương pháp được đề xuất để đối mặt với những khó khăn xuất hiện trong các lĩnh vực này được nêu rõ trong ba thời điểm: sự chú ý đến sự trải nghiệm như một điểm khởi đầu; sự suy tư về mặt lý thuyết; và ứng dụng thực tế của những gì đã được nghiên cứu. Chúng ta thấy dưới dạng biểu đồ năm điểm như đã phân tích.

  • Trong lĩnh vực lâm sàng, vấn đề lớn mà chúng ta gặp phải là sức khỏe của người nghèo do một vòng luẩn quẩn phụ thuộc vào sự bất bình đẳng xã hội: các dịch vụ xã hội không đầy đủ và chất lượng thấp làm tăng số lượng người nghèo, làm giảm thêm các nguồn lực. Vì vậy, thách đố là sự đào luyện lương tâm mang tính quyết định của các bác sĩ (x. Hội nghị của Hiệp hội Đạo đức sinh học Quốc tế, Brasilia năm 2002).

  • Trong trường hợp này, như một di sản của thời kỳ thuộc địa, các thách thức được đưa ra bởi sức mạnh sinh học (x. M. Foucault), bởi việc tập trung của cải và kiến thức trong tay một bộ phận thiểu số, bởi sự bất bình đẳng của con người (về mặt xã hội và y tế), bởi sự lãng phí các nguồn tài nguyên và việc hủy hoại môi trường.
  • Liên quan đến các chủ đề luân lý, thách thức là phát triển nhận thức về sự phụ thuộc lẫn nhau mang tính tương tác với các chủ thể khác. Cụ thể, cần xem xét các đối tượng trong các tình huống hiện sinh cụ thể của họ, vượt qua đạo đức học mang tính lý tưởng và cá nhân, thừa nhận trước hết những người dễ bị tổn thương nhất và những người cần được giúp đỡ.

  • Khi nói về tôn giáo, chúng ta nghĩ ngay đến sự mơ hồ và trào lưu chính thống. Nhưng các nhà khoa học cũng không tránh khỏi điều này. Một giải pháp khả thi nằm ở việc thừa nhận sự linh thiêng như là một phần của cấu trúc lương tâm con người (x. M. Eliade) khi đối mặt với một lĩnh vực khoa học không còn chắc chắn về các phương tiện của mình, cũng như phát triển các mô hình lý thuyết về mối quan hệ giữa đức tin và lý trí (về tính tuần hoàn giữa đức tin và lý trí: về “sự siêu việt”, về tâm linh thế tục).
  • Trước những sự phân mảnh hiện đại (cả về con người và môi trường), có một số dấu hiệu phản ứng đối với một đạo đức sinh học toàn diện: quá khứ (Tuyên ngôn Nhân quyền; F. Jahr; A. Leopold) và hiện tại hơn (VH Potter; Đức Giáo Hoàng Phanxicô).

Hội nghị kết thúc với khoảnh khắc của sự chia sẻ giữa các nhóm nhỏ bao gồm các sinh viên và giáo sư tham gia cuộc tranh luận, trên cơ sở của một cuộc thảo luận ngắn hơn với diễn giả với một số câu hỏi và phân tích.

Minh Tuệ (theo Scala News)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới