Phục vụ người khác trong tình yêu Thiên Chúa: Tuần lễ tự do tôn giáo năm 2018

Thứ Ba, 19-06-2018 | 17:59:25

Những người có đức tin cam kết phục vụ người khác trong tình yêu Thiên Chúa trong các lĩnh vực như y tế, phúc lợi trẻ em, di cư và tái định cư, giáo dục, và hơn thế nữa. Người Công giáo đã xây dựng các trường học, bệnh viện và các mạng lưới chăm sóc cho những người dễ bị tổn thương, đơn giản không chỉ vì lợi ích của việc xây dựng các thể chế, mà là để đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu Kitô trong việc phục vụ tha nhân.

Khi Giáo Hội tìm cách phục vụ dưới áp lực khốc liệt để tuân theo tư tưởng thế tục, tự do tôn giáo bảo vệ không gian mà trong đó chúng ta có thể tiếp tục đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu Kitô một cách trọn vẹn. Vì vậy, công việc của chúng ta đối với vấn đề tự do tôn giáo thực sự có nghĩa là để hỗ trợ công việc của tất cả các sứ vụ to lớn khác.

Đức Tổng Giám mục Joseph E. Kurtz ở Louisville, Kentucky, phát biểu trong một cuộc họp báo sau buổi sáng của Hội đồng Giám mục về gia đình tại Vatican ngày 10 tháng 10. (Credit: CNS / Paul Haring.)

Tuần lễ Tự do Tôn giáo sẽ diễn ra từ ngày 22-29 tháng 6 năm 2018. Tuần lễ này bắt đầu từ lễ Thánh Thomas More và John Fisher, bao gồm Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, và kết thúc với lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ.

Ủy ban Tự do Tôn giáo đã tạo ra các nguồn lực cho việc cầu nguyện, suy tư và hành động trên một lĩnh vực quan tâm khác nhau cho mỗi ngày trong tuần. Chúng ta khuyến khích các Kitô hữu phản ánh về tầm quan trọng của vấn đề tự do tôn giáo để Giáo Hội có thể có được không gian để thi hành sứ mạng phục vụ và bác ái của mình. Chúng ta cũng mời gọi các Kitô hữu cầu nguyện cho các anh chị em của chúng ta, những người hiện đang phải đối mặt với cuộc bách hại dữ dội ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.

Một lĩnh vực quan tâm lớn trong năm nay đó chính là sự tự do cho các nhà cung cấp dịch vụ phúc lợi trẻ em. Cuộc khủng hoảng các loại thuốc giảm đau nhóm opioid hiện đang gây ra một sự căng thẳng đối với hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng. Số lượng trẻ em hiện đang cần gia tăng. Số lượng các gia đình sẵn sàng nhận trẻ em về nuôi dượng hiện đang giảm sút. Và ở những nơi như Illinois, Massachusetts, California và D.C., các nhà cung cấp dịch vụ như các cơ quan từ thiện Công giáo, những người có những thành tích tuyệt vời trong việc hồi phục và hỗ trợ việc nuôi dưỡng các gia đình đã bị đóng cửa.

Đạo luật Cung cấp phúc lợi trẻ em Toàn diện liên bang (H.R. 1881 / S. 811) sẽ bảo vệ quyền tự do tôn giáo của các nhà cung cấp dịch vụ phúc lợi trẻ em, bao gồm các cơ quan nhận và nuôi dưỡng con nuôi. Đạo luật tương tự đã được giới thiệu và được thông qua ở một số tiểu bang. Tất cả đều được khuyến khích kiểm tra Trung tâm Thông báo Hành động của HĐGM Công giáo Hoa Kỳ và các trang web của HĐGM Công giáo của tiểu bang để có được những cập nhật pháp lý về vấn đề này và các vấn đề chính sách quan trọng khác!

Hãy tham gia cùng với tất cả mọi tín hữu Công giáo trên khắp đất nước để cầu nguyện và hành động cho việc tự do phục vụ một cách chân thành và toàn tâm toàn ý. Thông qua việc cầu nguyện, giáo dục và hành động công khai trong Tuần lễ Tự do Tôn giáo, chúng ta sẽ thúc đẩy tầm quan trọng của việc gìn giữ bảo tồn quyền cơ bản của con người đối với vấn đề tự do tôn giáo, hiện tại cũng như trong tương lai, cho tất cả mọi tín hữu Công giáo và tất cả mọi người thuộc các tín ngưỡng khác.

Tìm hiểu thêm tại www.usccb.org/ReligiousFreedomWeek!

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới