Phim tài liệu về lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Việt Nam

Thứ Hai, 31-07-2017 | 22:43:36

Lịch sử lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Việt Nam
Phim tài liệu mừng Năm Thánh kỷ niệm 150 năm (1866 – 2016) Đức Giáo Hoàng Piô IX trao Linh Ảnh cho Dòng Chúa Cứu Thế với lời nhắn nhủ : “Hãy làm cho thế giới biết Mẹ!”

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới