Con đường tìm gặp Đấng Mêsia của các nhà chiêm tinh cũng chính là con đường của nhân loại hôm nay, tức là của chính ...

Lỡ làm người (Việt), cứ đủ sức mà đóng thuế đã là tử tế lắm rồi í Ngày ngày ôm máy tính còng lưng gãy cổ, ...