Ông cố Giuse Nguyễn Văn Đát, thân phục hai cha Phêrô Nguyễn Văn Khải & Giuse Nguyễn Văn Tuân, DCCT đã được Chúa gọi về

Chúa Nhật, 24-05-2020 | 08:58:16

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù có chết cũng sẽ sống “ (Ga 11, 25)

Ông cố Giuse Nguyễn Văn Đát, thân phụ linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, DCCT và Giuse Nguyễn Văn Tuân,DCCT đã được Chúa gọi về lúc 7 giờ 35 phút, hôm nay, Chúa Nhật, 24.05.2020.

Ông cố Giuse sinh năm 1948 tại Yên Khánh, Ninh Bình

Nghi thức nhập quan vào lúc 19 giờ 30 hôm nay, Chúa Nhật, 24.05.2020 tại gia đình.

Thánh lễ an táng ông cố Giuse sẽ được cử hành vào lúc 7 giờ 30, thứ Tư, ngày 26.05.2020 tại nhà thờ Giáo xứ Tam Châu (Xóm 10, Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình)

Xin phân ưu cùng cha Phêrô Nguyễn Văn Khải và Giuse Nguyễn Văn Tuân cùng toàn thể gia đình. Xin Chúa đón nhận ông cố Giuse vào hưởng nhan thánh Chúa.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới