Nói về Trump, Đức Thánh Cha thận trọng

Chúa Nhật, 22-01-2017 | 14:56:56

Trả lời phỏng vấn của nhật báo Tây Ban Nha El Pais hôm thứ sáu vừa qua, Đức Thánh Cha nói: “Vào những thời kỳ khủng hoảng, chúng ta tìm kiếm một vị cứu tinh”.

Đức Thánh Cha Phanxicô tỏ ra thận trọng khi nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, tân Tổng thống Hoa Kỳ, khởi sự: “Chúng ta chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Lúc này, sợ hãi hay vui mừng đều có thể là thiếu khôn ngoan, là ngôn sứ của tai họa hay ngôn sứ của phúc lành đều có thể là không chính xác. Chúng ta sẽ chờ xem điều ông ấy sẽ thực hiện, và chúng ta sẽ đánh giá”. Đức Thánh Cha Bergoglio đã nói như thế trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho nhật báo tiếng Tây Ban Nha El Pais vừa được công bố chiều hôm qua, thứ bảy.

“Theo tôi, ví dụ điển hình nhất của chủ nghĩa dân túy, theo nghĩa Âu Châu, là năm 1933 ở Đức”. Đức Thánh Cha đã nói như vậy khi được hỏi về những nguy hiểm của chủ nghĩa dân túy. “Nước Đức bị tàn phá đang tìm cách đứng lên, tìm kiếm bản sắc của mình, tìm kiếm một nhà lãnh đạo có thể phục hồi bản sắc cho mình, có một người trẻ tên là Hitler xuất hiện và nói ‘tôi có thể làm điều đó’. Và tất cả nước Đức bỏ phiếu cho Hitler”. “Đó là điều nguy hiểm. Vào những thời kỳ khủng hoảng, lý trí không đủ minh mẫn”, “chúng ta tìm kiếm một vị cứu tinh phục hồi căn tính cho chúng ta và bảo vệ chúng ta bằng các bức tường”.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới