Những điều thú vị trong các ĐHGT

Thứ Năm, 24-01-2019 | 22:45:05

 Những con số ấn tượng trong một vài kỳ Đại hội Giới trẻ Thế giới.

Ann Duyên – tình nguyện viên Vatican News

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới