Nhật Ký Tổng Công Hội Dòng Chúa Cứu Thế: Ngày 09/11/2016

Thứ Năm, 10-11-2016 | 17:34:40

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Tổng Công Hội là bầu Bề trên Tổng quyền, sau đó là bầu các Tổng Cố vấn Trung Ương.

TCH 20160911Hôm nay, ngay ở vòng phiếu đầu tiên, cha Michael Brehl đã được tái đắc cử với số phiếu bầu của các nghị viên Tổng Công Hội là 93/101. Sự tín nhiệm cao như thế chứng tỏ cha Michael trong nhiệm kỳ đầu tiên đã thực hiện tốt trọng trách và xứng đáng được anh em trên toàn thế giới quý trọng.

Ngay sau khi bầu Bề trên Tổng quyền, các đại biểu của Tổng Công Hội từng người lần lượt đến chúc mừng cha Michael. Sau đó, các đại biểu quy tụ trong nhà nguyện để hát bài ca Tạ Ơn Thiên Chúa (Te Deum), bài hát quan trọng của Giáo hội ngợi khen Chúa vì ơn lành Người đổ trên chúng ta, và ngày hôm nay ơn lành đó chính là việc tái đắc cử của cha Michael.

Trong giờ cầu nguyện tạ ơn ngắn gọn, các đại biểu đã phấn khởi hát kinh tạ ơn, lắng nghe những lời huấn dụ của cha Michael và nhận sự chúc lành của ngài.

Hôm nay cũng là ngày lễ kỷ niệm thành lập Dòng. Đúng ngày này cách đây 284 năm, thánh Anphongsô cùng với 6 anh em đã khởi sự sứ mạng của Dòng từ ngôi nhà bé nhỏ ở Scala. Thật ứng hợp biết bao, chính ngày hôm nay cha Michael được bầu chọn!TCH Te Deum 20160911

Tưởng rằng các nghị viên Tổng Công Hội được gác lại mọi chuyện họp hành trong ngày lễ hôm nay sau khi đã bầu được vị Bề trên Tổng quyền, nhưng không phải vậy. Các điều phối viên buộc các nghị viên trở lại công việc của mình, tiếp tục chia theo nhóm để suy nghĩ, bàn bạc những dự thảo trong Tài liệu làm việc C (phần II – Canh tân sứ vụ).

Chiều hôm nay, các chủ đề được thảo luận trong các nhóm là những vấn đề về đời sống cộng đoàn (đổi mới “Kế hoạch đời sống cộng đoàn” và “kiểm điểm lối sống” như Ban liên đới kinh tài đã đề xuất), xem xét lại chương trình đào tạo và sự trợ giúp các nhà đào tạo, kiến tạo sự hiểu biết và môi tương quan của chúng ta với anh chị  em thừa sai giáo dân, và thiết lập nên tảng pháp lý cho việc mời gọi sự cộng tác của giáo dân vào Tổng Công Hội. Ngày mai, các nhóm nhỏ sẽ báo cao về những gì đã bàn thảo trong buổi chiều hôm nay.

Thông tín viên, Mark Miller, C.Ss.R.

Văn Dũngchuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới