Nhật Ký Tổng Công Hội Dòng Chúa Cứu Thế – ngày 03/11/2016

Thứ Sáu, 04-11-2016 | 13:40:04

Đức Hồng Y Luis Tagle kết thúc ngày giảng tĩnh tâm cho các nghị viên Tổng Công Hội bằng việc giải đáp các thắc mắc và thảo luận cởi mở.

30451454390_12848d5c7d_kNgài nói nhiều đến những vấn đề của đời sống tu trì ngày nay, chẳng hạn như làm sao có thể hạn chế được một thứ nhiệt huyết tông đồ nửa vời như chúng ta thấy ngày nay (ví dụ người ta cố gắng tìm cho được nơi làm việc thoải mái, ít phải cực nhọc dấn thân trước sứ vụ đối với người nghèo) hoặc như phải giải quyết làm sao những áp lực lên bản thân mình để cẩn trọng trong cách ăn nói, kẻo sẽ phải lãnh lấy hậu quả cho mình hay đôi khi cho người khác.

Đức Hồng Y đã trả lời những thắc mắc này bằng cách chia sẻ kinh nghiệm khôn ngoan của ngài trong việc lãnh đạo; ngài đề cập đến khả năng biết lắng nghe, đối thoại và phục vụ khi ta ở vị trí của người lãnh đạo.

Ngày tĩnh tâm kết thúc với thánh lễ. Các nghị viên cử hành lễ Chúa Cứu Thế căn bản bằng tiếng Tây Ban Nha. Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được đặt trước bàn thờ.

Đức Hồng Y đã có bài giảng tuyệt vời. Nhắc đến bài đọc 1 trích trong thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma nói về tội lỗi, lề luật và ơn cứu chuộc, Đức Hồng  Y nhấn mạnh điều thánh Phaolô đã nói: “Ở đâu tội lỗi lan tràn, ở đó ân sủng còn chứa chan gấp bội”. Đức Hồng Y lưu ý rằng điều thánh Phaolô nói đến cũng là điều được đề cập trong bài Tin mừng: Chính Chúa đã đi vào trần gian tội lỗi và đã chiến thắng tội lỗi. Vì thế, kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y đặt ra câu hỏi: liệu chúng ta có cần phải làm những gì như Chúa đã làm hay không? Khi lo công việc đào tạo tại chủng viện, Đức Hồng Y đã  lấy gương của Chúa để ứng xử với các chủng sinh có vấn đề. Theo lời khuyên của một linh mục khôn ngoan, ngài xử sự với ba chủng sinh trẻ bằng tình yêu và sự tin tưởng, chứ không phải bằng việc lên án hay kết án. Và ngài nhấn mạnh rằng không phải dễ dàng gì để có cách ứng xử như thế. Nhưng chính đó là điều Chúa đã làm đối với ta và Chúa cũng mời gọi ta hãy để cho ân sủng lấp đầy khi ta đối diện với thất bại và tội lỗi. Có lẽ chỉ khi đi trên con đường của yêu thương và tin tưởng, thì chúng ta mới có được diễm phúc nhìn thấy hoa trái của việc để cho ân sủng lấp đầy tội lỗi.

Tổng Công Hội đã trải qua hai ngày suy tư và cầu nguyện. Các đại biểu Tổng Công Hội đã thảo luận và chia sẻ với nhau những điểm quan trọng, sâu sắc trong các bài chia sẻ tĩnh tâm của Đức Hồng Y Tagle. Những suy tư sâu sắc của ngài nhắc cho các đại biểu nhớ rằng họ đang bước đi với Thiên Chúa Hằng Sống, với Chúa Thánh Thần khi mà họ bàn thảo và giải quyết những vấn đề thực tế của Hội Dòng ngày nay.

Thông tín viên, Mark Miller, C.Ss.R.

Văn Dũng chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới