Nhật Ký Tổng Công hội Dòng Chúa Cứu Thế lần thứ 25: Ngày 11/11/2016

Thứ Bảy, 12-11-2016 | 16:07:58

Ngày 11/11/2016, Tổng Công hội DCCT đã bầu chọn xong 6 thành viên của Hội Đồng Cố vấn Trung Ương và biểu quyết một số đề nghị.

TCH

Các vị Tổng Cố vấn được bầu chọn hôm nay sẽ cùng với Cha Bề trên Tổng quyền lãnh đạo Hội Dòng trong nhiệm kỳ 6 năm, gồm: Cha Alberto Eseverri (Tái đắc cử), Thầy Jeffrey Rolle (Tái đắc cử), Cha Nicholas Issifi Ayouba Martin (Giám Phụ Tỉnh Africa West), Cha Rogério Gómes (Giám Tỉnh São Paulo), Cha Sebastian Dato (Nguyên Giám Tỉnh Indonesia) và Cha Pedro López Calvo (Nguyên Giám Tỉnh Madrid).

Sau việc bầu chọn các Tổng Cố vấn, các điều phối viên đề nghị các nghị viên Tổng Công Hội bỏ phiếu biểu quyết các đề xuất và dự thảo đã được luận bàn ở các nhóm.

Một số đề xuất và một dự thảo đã được lựa chọn để tiến hành bỏ phiếu thông qua. Những đề xuất này đã được thảo luận tại các nhóm. Sau đó, mỗi đề xuất được trình bày và bàn thảo kỹ càng trước toàn thể Tổng Công Hội và cuối cùng được biểu quyết hay phủ quyết bởi các nghị viên Tổng Công Hội.

Các đề xuất được bàn thảo và thông qua hôm nay đều liên quan đến việc canh tân sứ vụ: về kế hoạch đời sống cộng đoàn, về cộng đoàn sống lời khấn khó nghèo và về việc thuyên chuyển nhân sự.

D.H.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới