Nhật Ký Tổng Công Hội Dòng Chúa Cứu Thế Lần Thứ 25: ngày 04/11/2016

Thứ Bảy, 05-11-2016 | 13:01:16

05-11-2016 TCH 25

Cả ngày hôm nay Tổng Công Hội bàn thảo về vấn đề tài chính. Dù nói về vấn đề tài chính, nhưng Tổng Công Hội không thuần túy xem xét việc quản trị tài sản, vật chất sao cho tốt, nhưng cốt thiết là duyệt xét xem vấn đề nguồn lực trong Dòng đã phục vụ cho sứ vụ loan báo Tin mừng như thế nào.

Sau khi nghe báo cáo của Ban tài chính liên quan vấn đề nguồn lực tài chính của Dòng cũng như quỹ liên đới, các nghị viên đã thảo luận và thông qua bốn nguyên tắc liên đới tài chính.

Nguyên tắc thứ nhất: Các nguồn lực trong Dòng đều phải hướng đến việc phục vụ sứ vụ.

Nguyên tắc thứ hai: Các anh em Dòng Chúa Cứu Thế phải sống giản dị và quảng đại trong tình liên đới với người nghèo.

Nguyên tắc thứ ba: Việc quản lý các nguồn lực một cách thông suốt, rõ ràng góp phần làm chứng cho tình liên đới thừa sai.

Nguyên tắc thứ tư: Việc lãnh đạo và quản trị phải thúc đẩy và đào sâu tình liên đới sứ vụ ở mọi cấp độ.

Vậy là một tuần họp Tổng Công Hội đã qua đi. Các nghị viên đã dồn sức lực của mình cho công cuộc chung của Hội Dòng ngang qua kỳ Tổng Công Hội.

Cuối tuần này, các nghị viên được nghỉ ngơi để đầu tuần tiếp tục việc luận bàn và quyết định các vấn đề liên quan đến sứ vụ của Hội Dòng

Thông tín viên, Mark Miller, C.Ss.R.

Văn Dũng chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới