Nguồn gốc Vượt Qua của Thánh Thể - Được xây dựng trong Cánh Chung IV

Thứ Hai, 19-03-2018 | 06:15:16

Bánh (lương thực) của cõi thế và bánh cõi trời.

 • Thánh Thể nằm trong dự phóng tạo dựng của Thiên Chúa và trong tổng hợp Kitô Giáo. Nó không phải là một hiện tượng riêng lẻ, độc đáo, nhưng là hậu quả của cơ cấu của một vũ trụ được tạo dựng trong Đức Kitô, là chứng nhân ưu đẳng của sự qui hết về Đức Kitô (Kitô hướng tầm), là kết cuộc của lời kêu gọi hướng về Đức Kitô như tận điểm.
 • Trong những thế kỷ đầu tiên của Kitô Giáo, ngày Chúa nhât được cử hành như ngày thứ nhất và ngày thứ tám trong tuần lễ của vũ trụ, ngày của cuộc tạo dựng và ngày của cuộc Phục Sinh. Thánh Thể là sự tưởng niệm hai Mầu nhiệm kết hợp lại, là nền phụng vụ ca ngợi việc tạo thành và cứu chuộc. Vì hành động tạo dựng và cứu độ chập vào nhau trong Mầu nhiệm Vượt Qua: do Phục Sinh, Đức Kitô là sự viên mãn và do đó là trưởng tử mọi thọ sinh. Thiên Chúa là Đấng tạo dựng và cứu độ trong sự sinh hạ Đức Kitô và ban cho Đức Kitô sự viên mãn, sự viên mãn cùng tận. Mọi sự chỉ hiện hữu do hướng tới và hiệp thông với sự viên mãn.
 • Mầu nhiệm cùng tận này làm cho những sự mỏng manh của vũ trụ có một sức năng biểu tượng, ví dụ:
  • Tạo thành có tính cách lễ cưới, có sự tìm kiếm tình yêu và sự hiệp thông, vì mầu nhiệm trong đó nó tồn tại có tính cách đó.
  • Vạn vật được kết dệt bởi sự chết và sự Phục Sinh vì cuộc Vượt Qua cùng tận luôn xuống giữa lòng mọi sự.
  • Khi tạo dựng bởi lời cứu độ, Thiên Chúa tạo ra những thực tại tượng trưng, ngôn sứ và đức tin, có khả năng hiểu ra chiều sâu, nhận ra ý nghĩa cánh chung của mọi sự, nhận ra vị Chúa bên dưới những thực tại bề mặt.
 • Tính cách tượng trưng của mọi sự này gia tăng hơn trong lịch sử dân được Chon:
  • Ítraen và các cơ chế của nó là bóng của thực tại sẽ đến: Tất cả những cái đó chỉ là hình bóng những điều sắp tới, nhưng thực tại là thân thể Ðức Kitô. (Cl2,17) là sự phác họa về Đức Kitô.
  • Tảng đá trong sa mạc chỉ về chính Đức Kitô: tất cả cùng uống một thức uống linh thiêng, vì họ cùng uống nước chảy ra từ tảng đá linh thiêng vẫn đi theo họ. Tảng đá ấy chính là Ðức Kitô(1 Cr10, 4).
  • Manna đã là ‘lương thực thần thiêng’: “Tất cả cùng ăn một thức ăn thiêng liêng(1 Cr 10,3).
  • Con cái Ítraen là con cái của lời hứa: Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta: “Ðến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Ðấng Kitô sao?” (Ga 4, 28-29).
  • Khi đến giữa dân tộc Dothái Đức Giêsu kể như đã đến nơi nhà mình: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận”.(Ga 1, 11) đã xuất hiện trong một thế giới đã được tạo dựng hướng về sự viên mãn sẽ xuất hiện ngày Phục Sinh.

Ngày Đức Giêsu chết và Phục Sinh, cái vòng Alpha và Omega đã khép lại nơi Ngài; và khi đó, nơi Ngài, thực tai trần gian đã có trước trong thời gian và được đưa về sự viên mãn cùng tận nơi mọi sự tồn tại.

 • Thánh Thể, bí tích của sự tổng hơp đó và sự hiệp thông với nó, cũng là chỗ nối của sự khởi đầu và sự cùng tận, cũng là một lương thực trần thế và thiên thai.
 • Từ khởi nguyên, Thiên Chúa đã nhào nắn bánh cánh chung và dọn bàn ăn, như Người đã làm cho tạo thành tiến lên thân mình Trưởng Tử mọi loài thọ sinh. Thánh Irênê nói: Đức Kitô có thể biến đổi bánh rượu vì do Ngài, đã có một chuỗi dài những ân huệ (rừng sinh sôi, suối chảy, đất mọc cây lúa, trổ bông lúa) Thánh Thể thâu tóm mọi ân huệ đó. Quá trình tiến triển từ hạt lúa đến thân mình Đức Kitô. Sự hiến thánh tột cùng của tạo thành là trở nên Thánh Thể.
 • Bánh trên bàn ăn của ta có liên hệ với “bánh đích thực” (các Giáo phụ hiểu câu “xin cho chúng con lương thực hàng ngày” có hai nghĩa): một bữa ăn huynh đệ có liên hệ với bàn tiệc Nước Trời, mọi sự hiệp thông nhân loại là một phác họạ, là Nước Trời trong bóng của nó, trong thực tại được hạ thấp của nó. Bởi vì giữa mọi sự và cánh chung có một mối liên hệ. Mọi sự là tiếng vọng của Lời, là những hình ảnh sao lại của Hình Ả
 • Nơi mọi sự, đã có sự thật là chúng phản ánh Đức Kitô. Trong bí tích, Thiên Chúa đẩy sự thật đó đến cùng, làm cho dấu chỉ mang tất cả sự hiện diện mà sự vật đó vẫn diễn tả. Mọi Thánh Thể là một “thánh lễ trên vũ hoàn”, được cử hành trên chóp đỉnh tính biểu tượng của vũ hoàn. Thánh Thể chứng minh rằng cuộc Nhập Thể thi thố ra tận trong thế giới vật chất.

 

Theo F. X. Durrwell, C.Ss.R.

trong “Thánh Thể Bí Tích Vượt Qua

(còn tiếp)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới