Nghi thức tẩn liệm Ông cố Đaminh Nguyễn Văn Quảng - Thân Phụ cha Đaminh Nguyễn Đức Thông CSsR

Thứ Sáu, 29-11-2019 | 16:31:17

Sáng nay vào lúc 10h30 thứ Sáu 29/11/2019 cha Chánh xứ, Giáo xứ Thái Xuân JB Nguyễn Văn Thành chủ sự nghi thức tẩn liệm cho Ông cố Đaminh Nguyễn Văn Quảng, thân Phụ cha Đa minh Nguyễn Đức Thông CSsR.

xin cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho ông cố Đaminh sớm được về hưởng nhan thánh Chúa trên trời.

 

GTV GXDMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới