Nghi thức nhập quan và thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phan Đức Hiệp CSsR

Thứ Bảy, 27-07-2019 | 13:18:47

Sáng nay vào lúc 10g00 tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn. Cha Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chủ tế nghi thức nhập quan và thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse Phan Đức Hiệp, Tu sĩ Linh mục Dòng Cúa Cứu Thế.

Cha Giuse Phan Đức Hiệp Sinh ngày 19 tháng 03 năm 1949 Tại Kim Sơn, Ninh Bình. Khấn Lần đầu ngày 04 ngay 01 năm 1976, lãnh sứ vụ Linh mục ngày 26 tháng 06 năm 1990. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 21g50, thứ Sáu, 26/07/2019, tại Tu viện DCCT Sài Gòn, sau 70 năm làm con Chúa trên dương thế, 43 năm sống lời khấn Dòng và 29 năm thi hành sứ vụ Linh mục.

Nguyên xin Chúa Cứu Thế nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh cả Giuse, các Thánh trong Dòng, và cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa sơm đón Cha Giuse sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

 

 

 

 

H/A Đức Tín

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới