Nghi thức khâm liệm Linh mục Vũ Khởi Phụng và Thánh lễ tại Nhà thờ Thái Hà

Thứ Năm, 03-03-2016 | 10:21:24

Sáng 3/3/2016, tại Nhà thờ Thái Hà, linh mục Bề Trên Chính xứ Thái Hà Giuse Trịnh Ngọc Hiên đã chủ sự Nghi thức khâm liệm và Thánh lễ cho linh mục Mattheu Vũ Khởi Phụng.

Tất cả linh mục, tu sĩ và chủng sinh, đệ tử Dòng Chúa Cứu thế Thái Hà, các linh mục thuộc TGP Hà Nội, giáo dân, tu sĩ nam nữ đã có mặt đông đủ tại Nghi thức khâm liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho ngài.

Một số hình ảnh:

KhamliemvaThanhle3.3 (1)

 

KhamliemvaThanhle3.3 (2)

KhamliemvaThanhle3.3 (3)

KhamliemvaThanhle3.3 (4)

KhamliemvaThanhle3.3 (5)

KhamliemvaThanhle3.3 (6)

KhamliemvaThanhle3.3 (8)

KhamliemvaThanhle3.3 (9)

KhamliemvaThanhle3.3 (10)

KhamliemvaThanhle3.3 (11)

KhamliemvaThanhle3.3 (12)

KhamliemvaThanhle3.3 (13)

 

KhamliemvaThanhle3.3 (15)

 

KhamliemvaThanhle3.3 (17)

KhamliemvaThanhle3.3 (18)

KhamliemvaThanhle3.3 (19)

KhamliemvaThanhle3.3 (20)

KhamliemvaThanhle3.3 (21)

KhamliemvaThanhle3.3 (22)

KhamliemvaThanhle3.3 (23)

KhamliemvaThanhle3.3 (24)

KhamliemvaThanhle3.3 (25)

KhamliemvaThanhle3.3 (26)

 

Hà Nội, 3/3/2016

Truyền thông Chúa Cứu thế Việt Nam

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới