Nghi thức di quan Thầy Phêrô Đinh Văn Thảo Tu sĩ DCCT từ Nhà Dòng vào Đền ĐMHCG

Thứ Sáu, 24-05-2019 | 00:47:08

Vao lúc 20g00 tối 23/05/2019 Cha Bề trên Cộng Đoàn DCCT Sài gòn chủ sự nghi thức di quan Thầy Phêrô Đinh Văn Thảo Tu sĩ Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế từ Tu viện vào Đền Đức Mẹ và ộng đoàn cùng dâng lời Kinh Tối với Thầy Phêrô, Tạ ơn Chúa: “Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con” và cùng  hát mừng Mẹ Mừng vui lên, lạy Nữ Hoàng Thiên Quốc. Ha-lê-lui-a!…

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới