Nghi thức di quan cha Giuse Phan Đức Hiệp CSsR từ Tu viện vào Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Hai, 29-07-2019 | 03:28:46

Tối nay sau Thánh lễ 20g00 ‘Thánh lễ thứ 8 trong ngày Chúa Nhật’ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cùng với gia đình huyết tộc và quý ông bà anh chị em di quan Cha Giuse Phan Đức Hiệp từ phòng khách Tu Viện DCCT Sài Gòn vào Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp…

Quang Trọng

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới