Nghi thức di quan cha Antôn từ Nhà Dòng vào Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Năm, 05-12-2019 | 01:34:26

Vào lúc 20h00 ngày 03/12/2019 cha Bề trên Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn chủ sự nghi thức di quan cha Antôn Nguyễn Văn Trung C.Ss.R từ phòng khách Nhà Dòng vào Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để chuẩn bị cho thánh lễ An Táng sáng hôm sau..

Theo truyền thống của Tỉnh Dòng Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam thì tối hôm trước lễ An Táng là nghi thức di quan và giờ Kinh Tối, dâng người anh em mà Chúa mới gọi về trong tình yêu của Thiên Chúa và phó dâng cho Đức Mẹ đêm cuối của người anh em đã sống trọn cuộc đời cho Thiên Chúa trong Dòng Chúa Cứu Thế ở lại với Chúa trong gữa ngôi Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp…

Nguyện xin Chúa Cứu Thế, Mẹ Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh Anphongsô cùng các Thánh, các Chân Phúc trong Dòng chuyển cầu cho cha Antôn Nguyễn Văn Trung sơm được vào hưởng Vinh Quang Nước Trời.

 

Đức Tín GXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới