Ngày thứ II Tam nhật: “Thánh Anphongsô, qua Bí tích Hòa giải đem đến sự chữa lành cho các tâm hồn"

Thứ Hai, 31-07-2017 | 22:36:20

Sau khi lãnh nhận Bí tích Giao hoà mà tâm hồn vẫn còn bất an, chưa cảm nhận ơn tha thứ, vẫn thấy xa vời việc được chữa lành có căn nguyên sâu xa nơi tâm hồn vẫn còn gốc rễ tội lỗi.

TIN_6295Cha Antôn Lê Ngọc Thanh đã khởi đầu bài chia sẻ trong Thánh lễ Tam nhật kính Thánh Anphongsô ngày thứ II hôm nay (31/07) với gợi ý mục vụ nơi toà giải tội. Cha Antôn chia sẻ, hối nhân không được bình an sau khi ra khỏi toà giải tội có thể do ân sủng chưa đụng đến gốc rễ tội lỗi nằm sâu thẳm trong tâm hồn. Do đó, tâm hồn hối nhân cần có ân sủng của Chúa, giúp cho họ có một lương tâm ngay thẳng, rõ ràng để đón nhận Thiên Chúa cách chắn chắc và tự do hoàn toàn.

Thánh Anphongsô xác tín vào phương thế giúp họ được lãnh ơn tha thứ là cầu nguyện. Nhờ cầu nguyện họ sẽ được cứu, nhờ đến Bí tích Hoà giải họ lãnh nhận sự chữa lành của tâm hồn. Cha Phó Giám tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông, chủ tế Thánh lễ, đã mời gọi cộng đoàn bước theo sự chỉ dẫn ấy của Thánh Anphongsô.

Sau 30 phút cầu nguyện cùng Thánh Anphongsô, cộng đoàn bước vào Thánh lễ lúc 18g00 ngày thứ II của Tam nhật.

Với chủ đề “Thánh Anphong, qua Bí tích Hòa giải đem đến sự chữa lành cho các tâm hồn”, Cha Antôn làm sáng tỏ hành trình Thánh Anphongsô tìm kiếm ơn tha thứ, ơn chữa lành cho hối nhân ngang qua chính cuộc đời của Thánh nhân.

Bằng việc hướng dẫn lương tâm những người nghèo khổ, Thánh nhân giúp họ tìm đến Bí tích Hoà giải là nơi họ được chữa lành bởi ân sủng, Ngài đưa họ vào hành trình cầu nguyện là nơi họ được cứu rỗi.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới