"Năm nay là một cơ hội để người Công giáo tái khám phá Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp"

Thứ Ba, 17-05-2016 | 09:50:21

Khi tôi chuyển đến Giáo xứ hiện tại của tôi gần 5 năm trước, tôi được thừa hưởng lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong Thánh lễ ban sáng vào mỗi thứ Bảy hàng tuần, cộng đoàn sẽ làm tuần cửu nhật kính Đức Mẹ và bức Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ được tôn kính ở phía trước bàn thờ. Việc sùng kính này đã trở thành một điểm tựa quan trọng đối với tất cả những người tham dự.

Bức Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có lẽ là bức ảnh nổi tiếng nhất và dễ nhận biết nhất trong Giáo hội Công giáo nhờ các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đã được Đức Giáo Hoàng Piô IX giao phó sứ mạng “Hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ”.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 150 năm Dòng Chúa Cứu Thế được trao phó bức Linh ảnh và cũng là một cơ hội quan trọng cho sự phát triển lòng sùng kính đối với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Bức Linh ảnh ngày nay

Cho đến năm 1798, bức Linh ảnh đã được tôn kính trong nhà thờ Thánh Mátthêu ở Rome. Sau trận chiến tranh ác liệt nổ ra tại Rome và Nhà thờ Thánh Mátthêu bị tàn phá nặng nề, bức Linh ảnh đã được các Tu sĩ Dòng Thánh Augustinô chuyển đến nhà nguyện tu viện của họ tại Posterula coi sóc.

Bức Linh ảnh được các Tu sĩ Dòng Thánh Augustinô coi sóc mãi cho đến năm 1866 và sau đó được trao phó cho Dòng Chúa Cứu Thế. Từ đó, Bức Linh ảnh  đã được sùng kính công khai tại Nhà thờ Thánh Anphongsô ở Rome mãi cho đến ngày nay. Ngôi Thánh đường hiện nay cũng là Nhà thờ Hiệu tòa của Đức Hồng Y Vincent Nichols tại Rome và được xây dựng trên nền móng của Nhà thờ Thánh Mátthêu xưa kia.

Kỷ niệm 150 năm sùng kính Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Năm Thánh bắt đầu từ ngày 24/4, kỉ niệm 150 năm phục hồi lòng sùng kính đối với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đức Hồng Y Nichols đã viếng thăm Nhà thờ Thánh Anphongsô và cử hành Thánh Lễ cùng với các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đến từ khắp nơi trên thế giới.

Trước khi bắt đầu Thánh Lễ, đã có một cuộc cung nghinh trọng thể bức Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với nhiều gương mặt đến từ khắp các quốc gia trên toàn thế giới.

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Hồng Y Nichols nói: “Nguyện xin cho mỗi chúng ta sẽ luôn ghi nhớ những lời của Đức Piô IX, để lòng sùng kính đối với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nơi ngôi Thánh đường này cũng như ở tất cả mọi nơi khác, sẽ tiếp tục trong 150 năm tới, để tỏ cho mọi người thấy được Lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa cho đối với mỗi chúng ta, được biểu lộ nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”.

Làm thế nào để tham gia

Như một phần của lễ kỷ niệm 150 năm sùng kính bức Linh ảnh, Đức Thánh Cha đã ban ơn toàn xá cho tất cả những ai hành hương kính viếng bức Linh ảnh tại Rome hay bất kỳ nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế nào trên toàn thế giới để tôn kính ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Ngoài việc hành hương, đây cũng là một cơ hội để khám phá sự phong phú của lòng sùng kính này bằng cách làm tuần cửu nhật và tôn kính bức Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp tại mỗi gia đình và mỗi Giáo xứ. Chúng ta cũng có thể cố gắng tổ chức lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mỗi năm vào ngày 27/6. Có rất nhiều cách thức sùng kính trong Giáo Hội đang được phổ biến cho đến nay. Lòng sùng kính đối với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cần phải được phổ biến rộng rãi hơn nữa trong cộng đoàn các tín hữu.

Matthew Pittam

M.T. dịch (Nguồn: catholic herald.co.uk ngày 13/5/2016)