Mừng Ngân_Kim_Ngọc Khánh Hôn Phối của 19 Gia Đình - Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn

Chúa Nhật, 30-12-2018 | 22:31:12

Chiều nay Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất: Thánh lễ lúc 17g 00 Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn dâng thánh lễ Tạ ơn cho 19 đôi Mừng Ngân_Kim_Ngọc Khánh Hôn Phối của 19 Gia Đình đã sống trung thành với nhau trong lời cam kết của Bí Tính Hôn Nhân.

Nguyện xin Chúa Giêsu Mẹ Maria và Thánh Giuse chuyển cầu cho mọi gia đình biết sống trung thành với giao ước mình đã tuyên hứa…

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới